شنبه 24 مهر‌ماه سال 1389
توسط: شهاب

۴ـپیدایش ایران(تاریخ ماقبل ماد)

در این فایل: تاریخ ما قبل ماد 

 

اطلاعات ما در مورد تاریخ ایران و جوامع دورن فلات ایران در عهود ماقبل دوران ماد و حتی عهد ماد بسیار اندک است. 

مسلما در دوران ما قبل ماد یک تمدن قابل ذکری که اثری بر پیرامون خویش داشته باشد در مناطق اسکان اقوام ایرانی شکل نگرفت . 

تمدن دنیای کهن عموما در پیرامون منابع مهم آب جاری و در زمینهائی به شکوفایی رسیدند که طبیعت غنی همه وسایل معیشت را در اختیار جماعت اسکان یافته قرار میداد و رفاه و اسایش را سبب میشد. 

در ایران نیز پیرامون کرخه و کارون و در زمینی که بعد ها خوزستان نامیده شد یک تمدن شکوفا توسط یک قوم غیر ایرانی شکل گرفت که آن را به نام تمدن ایلامی میشناسیم.  

مراکز تمدن کوچکی که توسط جماعت ایرانی در شرق و شمال و مرکز ایران شکل گرفتند از هم دور بودند و امکان ارتباط میان انها اندک بود، نمیتوانست تاثیر قابل ملاحظه ای بر مناطق تمدنی دور تر از خودشان داشته باشند................  

 

توضیحات:          

تاریخ تمدن 

ویل دورانت 

کتاب نخست فصل سیزدهم 

پارس 

تهیه شده برای نشر الکترونیک توسط  امیر حسین خنجی 

www.irantarikh.com  

این فایل صفحه های 109 تا صفحه 145 را شامل میشود 

حجم فایل 328kbمی باشد 

 

 

برای مشاهده و دانلود فایل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید 

http://up.iranblog.com/Files73/8581839bffbd4f26bedd.pdf