یکشنبه 25 مهر‌ماه سال 1389
توسط: شهاب

۴ـشاهنشاهی هخامنشی

در این فایل: تئوری سیاسی شاهنشاهی 

 

کوروش و داریوش با استفاده از عناصر تمدنی چنیدن قرنه و پر مایع تمدن های خاور میانه تمدن نوینی را پایه گذاری کردن که از جهات بسیاری با تمدن های پیشین متفاوت بود. 

آنان تجارب سیاسی و اداری خبرگان و حکومتگران بابل و لیدیا  و مصر را به خدمت اداره کشور در اوردند و قوانین پیشرفته این کشور ها را اساس تدوین قوانین اداری و مدنی و جزایی کشور در آوردن ، و در تئوری سیاسی نیز کمو بیش با تفاوت هایی از همون تئوریهای کهن میانرودان و مصر و کویهای باستان پیروی کردند و تفتوتی که در اینجا وجود داشت آن بود که شاه مدعی خدایی و نبوت و عصمت نبود ، بلکه تقدس خویش را از مقامش به دست می اورد نه از اسمان.........

برای مشاهده و دانلود به ادامه مطلب بروید 

توضیحات:          

تاریخ تمدن 

ویل دورانت 

کتاب نخست فصل سیزدهم 

پارس 

تهیه شده برای نشر الکترونیک توسط  امیر حسین خنجی 

www.irantarikh.com     

این فایل از صفحه 217 تا 236 را شامل می شود 

حجم این فایل 190 kb می باشد

برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید 

http://up.iranblog.com/Files73/857d62691164405490d7.pdf