یکشنبه 2 آبان‌ماه سال 1389
توسط: شهاب

1_شاهنشاهی پارتیان

در این فایل:بخش چهارم شاهنشاهی پارتیان


تشکیل سلطنت در پارت


پارت تلفظ نوین پرتوه است که در زمان هخامنشی یک شهریار نشین (خشتره پاو ) بود.

شهریاری پارت در زمان کوروش بزرگ و کامبوجیه و داریوش بزرگ در دست و یشتاسپ پدر داریوش بود.سرزمین پارت که اکنون در دورن کشور ترکمنستان قزاز دارد ، در شرق و شمال شرق به سغد و خوارزم ، در غرب به هیر کانیا (گرگان) ، در جنوب شرق به مرغیانه ( مرو ) ، و در جنوب به کرانه شمالی کویر میرسد. قبائل ایرانی داهه ( شاخه ای از سکاها ) نیز ، به احتمال بسیار ، در بیابانهای شمالی سرزمین پارت اسکان داشتند.

برای قبایلی که سرزمین پرتوه با آنها منسوب بوده هم لفظ ( پارتی ) اطلاق میشده و هم لفظ (پهلوی) در علت این دو نام مترادف ، به یقین می توان گفت که پارتی ها و پهلوی ها دو بخش یک اتحادیه بودند که در زمانی در کنار و فراسوی رودخانه _ احتمالا در دره رود اترک _ اسکان داشته اند.

این دو بخش از زمانی که پادشاهی پارت را تشکیل دادند بصورت یک اتحادیه متماسک و ادغام شده در آمدند ، و از آن پس هر دو نام بر هر دوشان اطلاق گردید . به همین شبب در زمان پادشاهی پارتیان ، دو لفظ پارتی و پهلوی چنان در هم آمیختند که جدا کردن آنها از یکدیگر برای ما نا ممکن است.

بنیان گذار سلطنت پارتیان بزرگمردی به نام ارشک بوده است. ارشک یک نام کهن ایرانی است ، در خاندان هخامنشی نیز به این نام بر میخوریم ، و در جای خود دیدیم که نام کوجک اردشیر دوم هخامنشی که در سال 404 پ م به سلطنت رسید ارشک بود.

ارشک را من از این پس به قاعده ای که نزد تاریخ نگارانمان  متداول شده است ( اشک ) مینویسم.

اشک را اگر بخواهیم جمع ببندیم اشکان می شود . اگر بخواهیم از سلطنت اشک نخست و اشک های بعد از او نام ببریم ، باید آن را ( پادشاهی اشکان) بنامیم ..............


برای مشاهده و دانلود فایل به ادامه مطلب بروید


توضیحات:          

تاریخ تمدن 

ویل دورانت 

کتاب نخست فصل سیزدهم 

پارس 

تهیه شده برای نشر الکترونیک توسط  امیر حسین خنجی 

www.irantarikh.com   

این فایل از صفحه 371 تا 384را شامل می شود

حجم این فایل 160kbمی باشد


برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://up.iranblog.com/Files73/a3825c00def4443ab2d9.pdf