چهارشنبه 28 مهر‌ماه سال 1389
توسط: شهاب

1_هلنی ها در ایران(اسکندر مقدونی)

در این فایل: بخش سوم( هلنی ها در ایران)


اسکندر مقدونی


فلیپ دوم پادشاه مقدونیه تا سال 336 پ م که داریوش سوم به سلطنت رسید سراسر شبه جزیره بالکان را به تسخیر در آورد و نخستین سلطنت مقتدر را در سراسر اروپا تشکیل داد .

اسکندر پسر فلیپ که نمی خواست بنشیند تا پدرش بمیرد و آنگاه شاه شود، در سن حدود بیست سالگی ، پدرش را به دست عناصری ترور کرد ( درست یک ماه پس از به تخت نشستن داریوش سوم) و خود بر جایش نشست. او برای آن که دستش را از خون پدرش پاک کند ادعا کرد که پدرش توسط جاسوسان داریوش سوم ترور شده و کشندگانش به ایران گریخته اند.

او به زودی ادعا کرد که فرزند فلیپ نبوده بلکه فرزند زئوس (خدای یونانیها) است و زئوس یکشب از فراز کوه آلمپ به زیر آمده و با مادرش همبستر شده و او از این همبستری در رحم مادرش پیدا شده و خدا زاده است و بر دیگر افراد بشر امتیاز دارد.

او برای آن که انتسلبش به خدای یونان را ثابت کند شایع کرد که فلیپ یکبار گفته بوده که اسکندر پسر او نیست. پدرش فلیپ نیز پیش از او خود را خدا می دانست ، و مجستمه خود را بر فراز 12 مجستمه خدایان یونان قرار داده بود، تا نشان دهد که از همه خدایان بر تر است.

با در گذشت فلیپ شهر های آتن  و تب و چند شهر دیگر برای باز یابی خود مختاری سر به شورش برداشتند. آتنی ها هیئتی را به در بار ایران فرستاده از داریوش خواهان کمک برای مقابله با اسکندر شدند. ولی داریوش به گمان اینکه موضوع اسکندر نیز همچون دیگر جنگ های داخلی همیشگی یونان است ، به در خواست آتنی ها توجهی نکرد خطر اسکندر را جدی نگرفت و یونان در برابر اسکندر به حال خود رها شد.

داریوش اینک خود را برای لشکر کشی بزرگ به مصر آماده می کرد. همینکه خبر کشته شدن اردشیر سوم به مصر رسیده بود سراسر مصر در شورش شده بود .............


برای مشاهده و دانلود فایل به ادامه مطلب بروید

توضیحات:          

تاریخ تمدن 

ویل دورانت 

کتاب نخست فصل سیزدهم 

پارس 

تهیه شده برای نشر الکترونیک توسط  امیر حسین خنجی 

www.irantarikh.com   

این فایل از صفحه 313 تا 328 را شامل می شود

حجم این فایل 175 kbمی باشد

برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://up.iranblog.com/Files73/79e1d1d170604cc68af3.pdf