شنبه 24 مهر‌ماه سال 1389
توسط: شهاب

۳ـشاهنشاهی هخامنشی

در این فایل:داریوش بزرگ 

 

داریوش پور گشتاسپ پور آرشام پور آریارمن پور چیش پیش بود که رشته تبارش در سه پشت به تبار کوروش می رسید. 

چیش پیش در حدود سال 640 پ م پارس و انشان را میان دو پسرش کوروش ( جد اعلای کوروش بزرگ ) و آریارمن (جد اعلای داریوش بزرگ) تقسیم کرده بود. 

بعد تر به طریقی که ما از آن اطلاعی نداریم پدران کوروش پدران داریوش را از صحنه کنار زده و به درجه دوم پایین آورده و خود فرمانروایان پارس و انشان شده بودند.  

از نظر خاندانی گشتاسپ پدر داریوش دست کمی از کوروش نداشت. زمانی که کوروش در گذشت گشتاسپ و پدرش ارشام هر دو زنده بودند بنا بر روایت داریوش بزرگ در بغستان که می گوید پیش از او هشت تن از خاندان او شاه بودند ، ارشام نیز برای مدتی در مقام سلطنت بوده و چه بسا کامبوجیه دوم اورا کنار زده باشد ........... 

 

برای مشاهده و دانلود فایل بر روی ادامه مطلب کلیک کنید 

 

توضیحات:          

تاریخ تمدن 

ویل دورانت 

کتاب نخست فصل سیزدهم 

پارس 

تهیه شده برای نشر الکترونیک توسط  امیر حسین خنجی 

www.irantarikh.com    

این فایل از صفحه 187 تا 216 را شامل میشود 

حجم این فایل 284KBمی باشد

برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید 

http://up.iranblog.com/Files73/1da3d358a73a4ff9b35b.pdf