دوشنبه 26 مهر‌ماه سال 1389
توسط: شهاب

۶ـشاهنشاهی هخامنشی

در این فایل : اردشیر اول (اردشیر دراز دست)  

  

 

چون خشایار شا در سال 465 پ م در گذشت فرزندش ارته خشتره بر جایش به سلطنت نشست.

این همان اردشیر دراز دست معروف است . که 41 سال با شان و شوکت در ایران و جهان شاهنشاهی کرد.

به شبب آن که در زمان اردشیر اول وابستگس یونانیان به ایران بیش از هر زمانی بود  این پادشاه نیز مانند داریوش و خشایارشا در تاریخ یونان جای ویژه ای برای خود باز کرده است. علت این عمر آن است که او مثل خشایارشا با همه حکام شهر های یونان روابط بسیار نیکو بر قرار کرده برای انان هدایای چشم گیی می فرستاد تا اطاعت و محبتشان را نسبت به ایران بر دوام بدارد.

هردوت در موارد متعددی از یونانیانی که هدایای بزرگ اردشیر اول را دریافت می کردند

و گوش به فرمانش بوده اند نام برده است ، و این گواهی مردم داری این شاهنشاه بزرگ است که در همه جا اعمال می شده و آرامش و امنیت را در سراسر کشور پهناور هخامنشی بر قرار میداشته است.

همچنین هردوت با احترام شایسته از اردشیر اول یاد کرده است ضمن یک مقایسه شتاب الوده

بین داریوش و خشایارشا و اردشیر اول مینویسد که( داریوش نمونه یک تلاش گر، خشایارشا نمونه یک جنگ جو، و اردشیر نمونه یک جنگاور بزرگ بود. به همین علت وقتی ما از این مردان نام می بریم باید از آنها با احترام شایسته یاد کنیم).

پلوتارک مینویسد که اردشیر اول به خاطر بزرگ منشی و روحیه والایش در میان همه شاهان ایران برجستگی خاصی دارد.

اردشیر اول پادشاهی با تدبیر بود و وفاداری ملت های تابع و شوکت ایران را با سیاست ها حکیمانه و بخردانه و با گشاده دستی و سخاوتمندی بی مانندی در جهان حفظ کرد .

در سال 460 پ م آشفتگی های در مصر بروز کرد ، و یکی از بقایای خاندان فرعونان................

برای مشاهده و دانلود فایل به ادامه مطلب بروید 

توضیحات:          

تاریخ تمدن 

ویل دورانت 

کتاب نخست فصل سیزدهم 

پارس 

تهیه شده برای نشر الکترونیک توسط  امیر حسین خنجی 

www.irantarikh.com      

این فایل از صفحه 267 تا 278را شامل می شود 

حجم فایل 138kbمی باشد

برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید 

http://up.iranblog.com/Files73/ae490493ddd2480d9fa3.pdf