دوشنبه 17 آبان‌ماه سال 1389
توسط: شهاب

2_نقش تمدن ایران باستان

در این فایل: تاثیر فرهنگ ایرانی در پرداختن عقاید دینی در خاورمیانه


دو قرن سلطه سیاسی و معنویی ایران بر خاور میانه مدت زمان قابل توجهی برای تاثیر گذاریفکر و فرهنگ ایرانی بر ممل خاورمیانه ای بود.

این تاثیر گذاری از جنبه دینی بیش از دیگر جنبه ها نمایان بود. ایرانیان از عناصر مادی تمدنهای خاورمیانه ای تاثیر های بسیار زیادی پذیرفتند ، و سپس آن تمدن تلفیقی که ایجاد کردند را به اقوام خاورمیانه ای بر گرداندند و در خاورمیانه تمدن نوینی بنا کردند که همانگونه که پیشتر اشاره رفت، یک تمدن کملا دنیاساز بود.

گرچه تاثیر گذاری تمدنی ایرانیان و اقوام خاورمیانه ای از جنبه های بسیاری دو طرفه بود، تاثیر گذاری دینی به صورت کاملا یک طرفه انجام گرف . یعنی ایرانیان از هیچ کدام یک از اقوام خاورمیانه ای تاثیر نپذیرفتند بلکه بر همه ادیان منطقه تاثیر نهادند و آن ها را به صورت ریشه ای متحول ساختند.......


برای مشاهده و دانلود فایل به ادامه مطلب برویدتوضیحات:          

تاریخ تمدن 

ویل دورانت 

کتاب نخست فصل سیزدهم 

پارس 

تهیه شده برای نشر الکترونیک توسط  امیر حسین خنجی 

www.irantarikh.com   

این فایل از صفحه 445 تا 468را شامل می شود

حجم این فایل 236kbمی باشد


برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://up.iranblog.com/Files73/d04abdb158bf40ceab3d.pdf